Standard trekkskjema

Dette skjemaet er ferdig utfylt og returnert bare dersom trekke seg fra kontrakten.

til
Lakris fra Johan Bülow A / S
Sydholmen 5
2650 Hvidovre
Danmark
E-post: kundeservice@lakrids.nu
Telefon: 32 17 68 22

Jeg / vi (*) herved gi beskjed om at jeg / vi (*) ønsker å trekke seg i vår kontrakt min / (*) for salg av følgende varer (*) / bestemmelse av følgende tjenester (*)

Bestilt på (*) / mottatt på (*)

Forbruker navn7forbrugernes navn

Forbrukerens adresse / forbruker adresse

Underskrift av forbruker / konsument signaturer (bare hvis dette skjemaet varslet på papir)

dato

(*) Slett som hensiktsmessig